International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum

Transmiterea rezumatelor

Transmiterea rezumatelor lucrărilor ce vor fi prezentate în cadrul congresului se poate face on-linecompletând formularul de mai jos.

Termenul limită pentru înscriere şi transmiterea rezumatelor:
29 noiembrie 2022.


În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la completarea on-line a formularului de înregistrare, fiecare participant înscris va primi prin e-mail confirmarea înscrierii la congres. În cazul în care nu primiţi e-mail-ul de confirmare a înregistrării în termenul menţionat mai sus, vă rugăm să contactaţi comitetul de organizare al congresului la următoarea adresă de e-mail: czga2022@antipa.ro.

Instituţia organizatoare va publica un volum care va cuprinde atât rezumatele în limba engleză ale lucrărilor selectate de Comitetul Ştiinţific spre a fi prezentate la Congres, cât şi programul de desfăşurare al Congresului. Acest volum are ISSN propriu.

Lucrările vor putea fi prezentate sub formă de comunicare orală sau sub formă de e-poster, iar participanţii vor avea posibilitatea să opteze pentru una din cele două variante. În situaţia în care numărul lucrărilor, pentru care se doreşte prezentarea sub formă de comunicare orală, va fi prea mare (în raport cu timpul disponibil), Comitetul Ştiinţific şi Comitetul de Organizare îşi rezervă dreptul de a propune pentru unele dintre aceste lucrări prezentarea sub formă de e-poster. Autorii lucrărilor respective vor fi anunţaţi asupra acestui fapt în timp util. Comunicările orale trebuie pregătite într-un soft de tipul PowerPoint, iar timpul alocat pentru fiecare comunicare în parte va fi de 15 minute. Prezentările orale vor fi preînregistrate și trimise către noi, dar vom organiza și sesiuni de înregistrare pentru cei care doresc să o facă cu ajutorul nostru. Deoarece programul online va fi foarte strict, este extrem de important ca fiecare prezentare orală să se încadreze în cele 15 minute. O sesiune de întrebări live, de 15 minute, va urma după trei prezentări orale. E-posterele vor fi realizate în format pptx sau pdf, la o rezoluție corespunzătoare. Posterele vor avea o sesiune live de 1 oră în fiecare zi, în care fiecare autor poate interacționa cu participanții într-o cameră de chat privată. Atât la realizarea prezentărilor în PowerPoint, cât și la realizarea e-posterelor este obligatorie folosirea limbii engleze. De asemenea, prezentările orale vor fi făcute în limba engleză.

În fiecare zi vor fi două prezentări plenare de 45 de minute fiecare, urmate de o sesiune de întrebări de 15 minute.


Participanţii interesaţi să publice variantele in extenso ale lucrărilor prezentate în cadrul Congresului, în revista Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, editată de instituţia organizatoare, le pot trimite la redacţia revistei, respectând instrucţiunile disponibile pe site-ul web al acesteia ( https://travaux.pensoft.net/ ). Lucrările vor putea fi acceptate la publicare doar în urma unui proces de peer-review internaţional. Această revistă, cu o tradiţie de apariţie de peste 50 de ani, este indexată în următoarele prestigioase baze de date internaționale: BIOSIS Previews (BIOSIS – Thomson Reuters Science Products); Zoological Record (BIOSIS – Thomson Reuters Science Products); SCOPUS; AGRICOLA (National Agricultural Library); AGRISCNKI Scholar (China National Knowledge Infrastucture); CNPIECEBSCO Discovery ServiceGoogle ScholarJ-GateMicrosoft Academic SearchNaviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDOne (TDNet); WorldCat (OCLC).


FORMATUL REZUMATELOR

Rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi trebuie să fie în limba engleză şi să fie redactate în Microsoft Word (fişier cu extensia „doc” sau „docx”) cu fontul Times New Roman. Denumirile ştiinţifice ale speciilor se vor scrie folosind caractere italice. Fiecare rezumat trebuie să fie salvat într-un fişier distinct, al cărui nume trebuie să fie acelaşi cu numele de familie şi prenumele primului autor (exemplu: MURARIU DUMITRU.doc), iar în cazul în care sunt mai multe rezumate cu acelaşi prim autor, atunci la numele fişierului se va adăuga şi o cifră de la 1 până la câte rezumate sunt cu acelaşi prim autor (exemplu: MURARIU DUMITRU 1.doc, MURARIU DUMITRU 2.doc, etc.).

Conţinutul rezumatelor trebuie să respecte următorul format:
1. Titlul lucrării: scris cu minuscule, corp de literă C12, Bold, Centrat; în limba engleză;

2. Autorii: prenumele scris cu minuscule, iar numele scris cu MAJUSCULE, corp de literă C11, Centrat; prenumele se scrie înaintea numelui; în cazul în care sunt mai mulţi autori, numele acestora vor fi despărţite doar de o virgulă; tot în cazul în care sunt mai mulţi autori şi sunt afiliaţi la instituţii diferite, atunci fiecare nume va fi însoţit de un indicativ reprezentat de o cifră (scrisă după nume în formatul superscript) care va face corespondenţa cu instituţia la care este afiliat fiecare autor; dacă toţi autorii sunt afiliaţi la aceeaşi instituţie, atunci acest lucru nu mai este necesar;

3. Afilierea autorilor şi datele de contact ale autorului principal: scrise cu minuscule, corp de literă C9, Justify; în limba engleză; aceste date trebuie să cuprindă numele complet al instituţiei, departamentul, adresa completă a acestuia şi codul poştal; adresa de e-mail este obligatoriu să fie trecută pentru autorul principal, iar pentru ceilalţi autori este opţională; în cazul în care sunt mai multe instituţii la care sunt afiliaţi autorii, atunci acestea se trec unele sub altele, după indicativul corespondent de la numele autorilor;

4. Cuvinte cheie: se scriu după „Key words:”, cu minuscule, corp de literă C9, Justify, despărţite prin virgulă şi cu punct la sfârşit; în limba engleză; maxim 6 cuvinte cheie;

5. Textul rezumatului: scris cu minuscule, corp de literă C11, Justify; în limba engleză; trebuie să fie format din minimum 200 şi maximum 300 de cuvinte; NU trebuie să cuprindă tabele, figuri sau diagrame; de asemenea, este preferabil ca în textul rezumatului să nu fie citate lucrări; însă, dacă autorii consideră absolut necesară citarea anumitor lucrări, atunci o pot face în paranteze după modelul (Autorul/Autorii, anul); în cazul în care între aceleaşi paranteze se doreşte să fie citate mai multe lucrări, atunci acestea vor fi despărţite prin semnul „;”;

6. Literatura citată: se scrie după „References:”, cu minuscule (numele autorilor vor fi scrise cu MAJUSCULE), corp de literă C9, Justify, urmărind modelul din rezumatul de mai jos;

EXEMPLU DE REZUMAT

Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a edita volumul de rezumate.
Rezumatele vor fi analizate și selectate de Comitetul Științific al Congresului.
 Participanții vor fi informați în timp util dacă rezumatele lor au fost acceptate și incluse în programul Congresului sau nu.
Rezumatele care nu corespund formatului recomandat şi/sau ariei tematice a congresului nu vor fi acceptate.  


TRANSMITEREA ON-LINE A REZUMATELOR

Autorul principal

Co-autori

Aria tematica:

Rezumat:

Modul de prezentare pe care il preferati:

Alegeti fisierul